بازنشانی گذرواژه

نتایج جستجوی شما
بهمن 13, 1397

حقوق کاربران

حقوق کاربران و رعایت حریم شخصی کاربران مسافرخانه برای ما بسیار مهم است. مسافرخانه تلاش می‌کند اطلاعات شخصی شما را محفوظ نگه دارد.

حقوق کاربران و حریم شخصی
رعایت حقوق کاربران

نحوه نگه داری اطلاعات شخصی و رعایت حقوق کاربران

تمامی اطلاعات دریافت شده از شما را در فایل‌هایی محرمانه‌ حفظ کند و تمامی اقدامات و احتیاطات لازم را به منظور حفظ محرمانگی اطلاعات شما به عمل آورد. باید توجه داشت هیچ انتقال داده ای در اینترنت به صورت صد در صد امن انجام نمی‌شود. در نتیجه ما هیچگونه تضمینی برای انتقال داده های شما در هنگام ارسال ارائه نمی‌دهیم. اگر ما از دسترسی غیر قانونی به اطلاعات شما مطلع شویم، در اسرع وقت شما را از طریق پست الکترونیک در جریان می گذاریم تا شما اقدامات مورد نیاز را انجام دهید. سایت اطلاعات شما را با رعایت اصول محرمانگی و حفظ حریم شخصی و رعایت حقوق کاربران برای بررسی‌های آماری خود بکار می‌برد. همچنین اطلاعات شخصی جمع‌آوری شده از شما به منظور برقراری ارتباط با شما و پاسخ دادن به سوالاتتان استفاده می شود. به هر حال شما قادر به اصلاح و به روز رسانی این اطلاعات خواهید بود.

موارد استفاده از اطلاعات شما با رعایت حریم شخصی

اطلاعاتی که شما وارد می‌کنید ما از آن‌ها برای مواردی نظیرپاسخگوئی به درخواستهای شما، ارائه خدمات بهینه، پاسخ به سوالات شما و … استفاده می کنیم. اگر شما تمایلی به این نحوه استفاده از اطلاعاتتان ندارید، خواهشمندیم آنها را در سیستم وارد نکنید.

نوع بنای اقامتگاه: راهنما
اشتراک گذاری