بازنشانی گذرواژه

نتایج جستجوی شما
بهمن 14, 1397

مقررات لغو رزرو اقامتگاه

با هدف حمایت از کاربران وب سایت مسافرخانه، به میزبان‌ها اجازه داده می‌شود مقررات لغو رزرو اقامتگاه خود را انتخاب کنند. میهمانان پیش از نهایی کردن رزرو، از نوع سیاست لغو رزرو اقامتگاه مد نظر خود آگاه باشند. میهمانان در صورت لغو رزرو، جریمه های احتمالی مطابق با سیاست لغو رزرو اقامتگاه انتخابی میزبان، شامل ایشان می‌گردد.

مقررات لغو رزرو اقامتگاه وب سایت مسافرخانه
مقررات لغو رزرو اقامتگاه

جزییات پنج نوع ‎مقررات لغو رزرو‎ اقامتگاه در زیر تشریح می گردد:

1- سیاست سهل‌گیرانه:

بیش از 1 روز از زمان ورود: 20% از صورتحساب کسر و مابقی مبلغ صورتحساب بازپرداخت می‌شود. در این حالت 10% از صورتحساب به میزبان پرداخت می‌شود.

کمتر از 1 روز به زمان ورود: هزینه شب اول اقامت به‌علاوه %10 کارمزد شب‌های باقیمانده کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت می‌شود.

بعد از زمان ورود: هزینه شب‌های سپری‌شده به‌علاوۀ یک شب از شب‌های باقیمانده به‌علاوه %10 کارمزد شب‌های باقیمانده کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت می‌شود.

2- سیاست متعادل:

بیش از 3 روز از زمان ورود: 20% از صورتحساب کسر و مابقی مبلغ صورتحساب بازپرداخت می‌شود. در این حالت 10% از صورتحساب به میزبان پرداخت می‌شود.

کمتر از 3 روز به زمان ورود: هزینه شب اول اقامت به‌علاوه %10 کارمزد شب‌های باقیمانده کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت می‌شود.

بعد از زمان ورود: هزینه شب‌های سپری‌شده به‌علاوۀ یک شب از شب‌های باقیمانده به‌علاوه %10 کارمزد شب‌های باقیمانده کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت می‌شود.

3- سیاست سخت‌گیرانه:

بیش از 5 روز از زمان ورود: 20% از صورتحساب کسر و مابقی مبلغ صورتحساب بازپرداخت می‌شود. در این حالت 10% از صورتحساب به میزبان پرداخت می‌شود.

کمتر از 5 روز به زمان ورود: هزینه شب اول اقامت به‌علاوه %50 از مبلغ شب‌های باقیمانده کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت می‌شود.

بعد از زمان ورود: هیچ مبلغی قابل عودت نخواهد بود.

گزینه دیگری تحت عنوان سیاست لغو رزرو ایام پیک نیز پیش بینی گردیده، که بصورت خودکار برای تمامی رزروها در ایام پیک اعمال گردیده و جایگزین سیاست معمول اقامتگاه می‌گردد.‏

4- ایام پیک:

بیش از 10 روز از زمان ورود: 20% از صورتحساب کسر و مابقی مبلغ صورتحساب بازپرداخت می‌شود. در این حالت 10% از صورتحساب به میزبان پرداخت می‌شود.

کمتر از 10 روز به زمان ورود: هیچ مبلغی قابل عودت نخواهد بود.

بعد از زمان ورود: هیچ مبلغی قابل عودت نخواهد بود.

5- بدون عودت وجه:

درصورت لغو رزرو هیچ مبلغی بازپرداخت نمی‌شود.

موارد زیر در همه سیاست‌های لغو رزرو یکسان است:

  • در هر شرایط پس از لغو رزرو، معادل 10% از مجموع صورتحساب، بعنوان کارمزد مسافرخانه کسر خواهد شد.
  • در صورتی که رزرو توسط میهمان، بعد از تحویل اقامتگاه لغو شود، تسویه وجوه می‌بایست مستقیما مابین دو طرف انجام گیرد، به این دلیل که پس از تحویل اقامتگاه با میزبان تسویه می‌شود.
  • به غیر از کارمزد، تمامی وجوه کسر شده مطابق هر یک از سیاست‌های لغو رزرو، به حساب میزبان واریز می گردد. لغو رزرو از جانب کاربر با آگاهی کامل انجام می‌شود و هرگونه ادعایی در این ارتباط مردود می باشد.
  • هر نوع اختلاف یا شکایتی از هر دو طرف می بایست در اسرع وقت از طریق راه‌های ارتباطی در وبسایت مسافرخانه اطلاع داده شود تا پیش از تسویه وجوه ملاک محاسبه قرار گیرد، در غیراینصورت هرگونه توافق و تبادل مالی تنها بصورت مستقیم مابین دوطرف قابل انجام خواهد بود.
  • تیم پشتیبانی مسافرخانه در صورت نیاز میانجی‌گری خواهد کرد و رای نهایی را در همه اختلافات صادر خواهد کرد.

مقررات لغو رزرو اقامتگاه برای رزرو‌های بلند مدت

بصورت خودکار برای تمامی رزروهای طولانی تر از 30 روز اعمال گردیده و جایگزین سیاست لغو رزرو معمول اقامتگاه می‌گردد.‏ در مقررات لغو رزرو بلند مدت (رزرو های 30 روز و بیشتر) اجاره ماه اول در هر صورت بازپرداخت نخواهد شد.

در صورتی که میهمان یک رزرو طولانی مدت (30 روز و بیشتر) را نهایی کند و سپس پیش از زمان ورود آن را لغو نماید اجاره بهای ماه اول (30 روز اول) از کل رزرو، به میزبان پرداخت گردیده و به میهمان بازپرداخت نخواهد شد.

و در صورتی که میهمان پس از ورود تصمیم به خروج زودتر از موعد بگیرد، مبلغ اجاره بها به مدت 30 روز از تاریخ لغو رزرو، به میزبان پرداخت می‌گردد و مابقی روزها (در صورت وجود) به میهمان بازپرداخت خواهد گردید.

نوع بنای اقامتگاه: راهنما
اشتراک گذاری